YMPÄRISTÖTYÖ TILOILLA

Merkittävä osa lihatuotteiden ympäristövaikutuksista syntyy maatiloilla. HKScan pyrkii selvittämään, miten yhtiö voi vaikuttaa alkutuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseen. HKScanin sitoumus vastuulliseen soijaan on yksi esimerkki globaalien ympäristövaikutusten pienentämisestä. Vuoden 2016 aikana ympäristövaikutuksista ja parhaista käytännöistä kerrottiin tuottajille sidosryhmälehtien sekä tiedotteiden avulla. Vuoden 2016 lopussa ruotsalaisille lihantuottajille lanseerattiin Vuoden Ympäristöpalkinto -kilpailu. Kilpailulla HKScan haluaa kannustaa tuottajiaan pitämään yllä hyvää ympäristötyötä ja jakamaan menestystarinoita tiloilla tehtävistä ympäristöteoista.

Osana HKScanin tuottajapalveluja yhtiön rehuasiantuntijat konsultoivat tuottajia eläinten ruokintaan liittyvän rehutehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena on vähentää rehuhävikkiä ja pienentää samalla ympäristövaikutuksia. Rehuliemien kuljetuksissa (Lue: Kotitilalta, s. 28) tehtävän yhteistyön avulla on voitu säästää noin 140 000 ajokilometriä. Säästetyt ajokilometrit vastaavat noin 3,5 kierrosta maapallon ympäri.

Luonnon monimuotoisuus

Maataloudella ja kotieläintuotannolla on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset vaihtelevat maapallon eri alueiden välillä sekä kullakin alueella vallitsevien maatalouskäytäntöjen mukaan.

Laiduntavat nautaeläimet ja lampaat ovat edellytys luonnon monimuotoisuudelle Ruotsissa ja Suomessa. Nautaeläimet ja lampaat ovat pitäneet maiseman avoimina satoja vuosia. Parhaimmillaan luonnonlaitumelta voi löytää 40 erilaista kasvi- tai hyönteislajia neliömetrillä. Monet laitumet Ruotsissa ja Suomessa ovat viljeltyjä laitumia, jotka eivät ole yhtä monimuotoisia kuin varsinaiset luonnonlaitumet. Laitumet toimivat myös hiilinieluina.

HKScan on sitoutunut käyttämään vastuullisesti tuotettua soijaa koko tuotantoketjussaan vuoteen 2018 mennessä, myös eläinten rehussa ja elintarvikkeissa. Tavoitteena on monimuotoisuuden säilyttäminen ja muiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten pienentäminen niillä alueilla, joissa viljellään soijaa.

Luomutuotanto

Luomutuotannossa pyritään käyttämään luonnonvaroja – kuten energiaa, maata ja vettä – kestävällä tavalla. Luonnon korkea monimuotoisuus ja eläinten hyvinvointi ovat tuotantotavan kantavia periaatteita. Kysyntä ohjaa luomutuotantoa ja vaikuttaa vahvasti luomutuotannon ja -tuotteiden lisääntymiseen.

Ruotsissa luomutuotteiden (EU-luomu ja Krav) kysyntä on kasvanut poikkeuksellisen paljon viime vuosina. HKScan tekee jatkuvasti työtä vastatakseen markkinakysyntään. HKScan ostaa Ruotsissa suuria määriä luomulihaa. Luomusianlihan kysynnän arvioidaan kasvavan hieman tulevina vuosina.

Tanskassa luomusiipikarjan lihan myynti kasvoi vuoden 2016 aikana. Kuluttajat arvostavat erityisesti luomusiipikarjan tuotantoon liittyviä eläinten hyvinvointikriteereitä, kuten suurempaa tilaa lintua kohden ja lintujen mahdollisuutta olla ulkona.