Vedenkulutus ja jätevesi

Vedenkulutus

Pohjoismaissa on runsaat makean veden varat. Itä-Ruotsissa oli hieman pulaa makeasta vedestä vuonna 2016, mutta se ei ole toistaiseksi suoranaisesti vaikuttanut HKScanin toimintaan. Maailmanlaajuisesti puhtaan makean veden riittävyys on kuitenkin ongelma. HKScan seuraa makeanveden käyttöään, niin että se on mahdollisimman tehokasta, muttei vaaranna ruokaturvallisuutta.

Viimeisten viiden vuoden aikana HKScan on pienentänyt vedenkulutustaan 13 prosenttia. HKScan toteutti Linköpingissä Ruotsissa Total Plant Assessment (TPA) -auditoinnin. Sen tarkoituksena oli löytää keinoja veden, energian ja puhdistuskemikaalien käytön optimoimiseksi ja vähentämiseksi sekä jätemäärien minimoimiseksi. Auditoinnin avulla tunnistettiin useita parannuskohteita, joita arvioidaan ja toteutetaan vaiheittain Linköpingin tuotantolaitoksessa.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Mikkelin tuotantolaitoksella jäähdytyshuoneiden jäähdytyssuuttimet on korvattu pienempiä vesipisaroita suihkuttavilla suuttimilla ja jäähdytyksen ajastus on optimoitu vedenkulutuksen pienentämiseksi.

2. Latvian Jelgavan tuotantolaitoksessa savustusuunien jälkeistä vesijäähdytysjärjestelmää on uudistettu alentamalla veden lämpötilaa ja lyhentämällä jäähdytysaikaa, mitkä pienentävät vedenkulutusta 10 prosentilla.

3. Skovsgaardin tuotantolaitoksessa Tanskassa vedenkulutuksen säästö on 5–10 prosenttia. HKScan Denmark osallistuu lisäksi “DRIP – Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production” -projektiin, jonka tavoitteena on muun muassa tehostaa vedenkäyttöä. Kahden ”DRIPpiin” kuuluvan alaprojektin avulla on saavutettu 320 m3:n päivittäinen vedensäästö.

4. Kristianstadin teurastamon navettaan Ruotsissa asennettiin uudistustöiden yhteydessä uudet eläinten juomapisteet sekä ilman lämpötilaa viilentävät suihkut, jotka vähentävät vedenkulutusta.  

Jätevesi

Vuoden 2016 aikana jätevesien puhdistus on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Yksittäisiä ympäristöluvan ylittäviä poikkeamia on havaittu jo aikaisessa vaiheessa HKScanin omavalvonnan ansiosta. Poikkeamat on tutkittu ja parannustoimenpiteet tehty. HKScan tekee jatkuvasti työtä alittaakseen ympäristölupien määrittämät jätevesipäästöjen raja-arvot selvästi.

Esimerkki käytännön toimenpiteestä

Jäteveden käsittelyprosessia parannettiin Tabasalun tuotantolaitoksella Virossa uuden flotaatioprosessiin liittyvän ilmastusjärjestelmän avulla.