YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät asetukset edellyttävät toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja ympäristöriskien hyvää hallintaa. Konsernin ympäristöpolitiikka määrittelee yhtenäiset toimintatavat yhtiön ympäristönsuojelutyölle.

Mittaamme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti ja teemme työtä niiden pienentämiseksi. Energiatehokkuus, kasvihuonekaasujen vähentäminen, veden kulutus ja jätevesi, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö ovat ympäristötyömme painopistealueita.

Ympäristötyötä tehdään myös lihantuottajien kanssa. Tässä vuosikertomuksessa käsittelemme myös eläintuotannon vaikutusta ympäristöön luonnon monimuotoisuuden sekä luomutuotannon näkökulmista.