Vastuulliset hankinnat

Läpinäkyvät, tehokkaat ja vastuulliset hankinnat ovat HKScanin sosiaalisen vastuun kulmakiviä ja pitkäjänteisen työn tulos. Tarjoamme kuluttajille tuotteita, joiden alkuperä on jäljitettävissä pellolta pöytään saakka.

Paikallinen tuotanto etusijalla hyvin hallitussa tilaus-toimitusketjussa

HKScan käyttää tuotannossaan pääasiassa paikallista alkuperää olevaa lihaa, jota hankitaan pitkäaikaisilta sopimustuottajilta tai HKScanin omilta maatiloilta. Kaikki HK®-, Kariniemen®- ja Scan®-tuotemerkeillä myytävät tuotteet valmistetaan aina kotimaisesta lihasta. Yhteistyö tuottajien kanssa on tiivistä: HKScan tarjoaa sopimustuottajilleen muun muassa neuvontapalveluja, jotka liittyvät ruokintaan, eläinten hyvinvointiin, tuotantotilojen suunnitteluun ja liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämiseen.

Esimerkki

Sopimustuotantomme vastuullisuutta seurataan tarkasti. Esimerkiksi Suomessa ketjumme sikatilat kuuluvat Laatuvastuu-järjestelmään. Laatuvastuu pohjautuu Eläinten terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuoltojärjestelmään Sikavaan, joka on myös hyväksytty Eviran kansalliseksi laatujärjestelmäksi. Laatuvastuutiloilla eläinten terveydestä ja liharaaka-aineen turvallisuudesta huolehditaan lainsäädännön vaatimuksia laajemmin. Laatuvastuu pohjautuu tiloilla noin neljä kertaa vuodessa tehtäviin säännöllisiin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynteihin. Vastaava terveydenhuoltojärjestelmä Naseva on käytössä myös nautapuolella.

Kaikissa toimintamaissamme tavoitteena on tarjota asiakkaille heidän toivomansa tuotteet oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti (Lue: Kotitilalta, s. 22). Tiivis ja avoin yhteydenpito myyn­nin, tilaus-toimitusketjun ja eläinhankinnan välillä sekä aiempiin toteutumiin perustuvan ennusteen hyödyntäminen ovat ratkaisevia tekijöitä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa sekä kannattavuuden ylläpitämisessä (Lue: Kotitilalta, s. 6).

TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUTTA ARVIOIDAAN JATKUVASTI

Elintarviketeollisuudessa käyttetään suuria määriä lihaa ja muita raaka-aineita, energiaa, vettä, pakkausmateriaaleja ja erilaisia palveluja. Hankintatoiminnolla on merkittävä vaikutus konsernin vastuullisuuteen, kustannuksiin ja tehokkuuteen. Tavarantoimittajat arvioidaan tuoteturvallisuuteen, laatuun, ympäristöön, toimintatapoihin ja kuhunkin hankintaprosessiin liittyvien kriteereiden mukaisesti.

Saadakseen riittävästi tietoa hankkimistaan raaka-aineista, tuotteista ja palveluista HKScanilla on käytössään toimittaja-arviointiprosessi, joka sisältää myös toimittajien sosiaalisen yritysvastuun arvioinnin. Toimittajat sitoutuvat toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti allekirjoittamalla eettisen toimintaohjeiston (Supplier Guidelines).

HKScan käyttää kotimarkkinoiden ulkopuolelta ostettua lihaa täydentämään tarjoomaansa tuoteryhmissä, joissa paikallisesti tuotettua lihaa ei ole saatavilla riittävästi. Tuontilihan osuus on muutama prosentti koko konsernin tarpeesta. Myös tuontilihan alkuperää ja laatua seurataan tarkasti, ja kaikki tuontilihateurastamot auditoidaan laatuvaatimusten varmistamiseksi.

HARPPAUKSIA VASTUULLISEN SOIJAN JA PALMUÖLJYN KÄYTÖSSÄ

Soija ja palmuöljy ovat raaka-aineita, joiden tuotanto voi aiheuttaa merkittäviä paikallisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Yhtenä Pohjois-Euroopan suurimmista lihantuottajista HKScanin sitoutuminen vastuullisesti tuotettuihin raaka-aineisiin on merkittävä edistysaskel. Varmistuaksemme näiden raaka-aineiden vastuullisuudesta olemme liittyneet Round Table on Responsible Soy (RTRS)- ja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -järjestöjen jäseniksi.

Soijaa käytetään eläinten rehussa sen hyvän proteiinikoostumuksen vuoksi. HKScan on sitoutunut käyttämään ainoastaan vastuullisesti tuotettua soijaa tuotannossaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Ruotsi saavutti tämän tavoitteen jo vuonna 2015. Tanskassa vastuullisesti tuotetun soijan osuus oli 20 prosenttia vuonna 2016, ja Suomi saavuttaa tavoitteen vuonna 2017 ja Viro vuoden 2018 loppuun mennessä.

HKScanin eläintuotannossa soijan käyttöä vähennetään Suomessa esimerkiksi broilerin rehussa, koska Pohjoismaisissa olosuhteissa kasvaneessa rehuvehnässä (Lue: Kotitilalta, s. 14) on korkea valkuaispitoisuus sekä sikojen ruokinnassa hyödynnetään elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, kuten ohravalkuaisrehua. Tämän lisäksi sianrehussa käytetään yhä enemmän paikallisesti kasvatettuja palkokasveja ja rypsiä (Lue: Kotitilalta, s. 22). HKScan ja sen rehuyhteistyökumppanit tekevät jatkuvasti yhteistyötä ja ovat kehittäneet muiden kotimaisten valkuaislähteiden käyttöä.

HKScanin epäsuora soijajalanjälki (eläinten rehu) oli 146 tuhatta tonnia vuonna 2016 ja suora soijajalanjälki (tuotteet) oli 0,4 tuhatta tonnia.

WWF toteutti vuonna 2016 selvityksen vastuullisesti tuotetun soijan käytöstä eläinten rehussa. Selvityksessä oli mukana 133 eurooppalaista yritystä. Tarkastelussa olivat mukana lihan, munien ja maidon tuotanto, ja tulokset esitettiin WWF:n Soya Scorecardissa. HKScan Sweden saavutti korkeimman sijoituksen WWF:n lihan tuotantoryhmässä 22 pisteellä, kun maksimipistemäärä oli 24. HKScan-konserni saavutti kolmannen sijan 14 pisteellä.

HKScan käyttää tuotannossaan vain vähäisiä määriä palmuöljyä, mutta yhtiölle on tärkeää varmistaa, että se on vastuullisesti tuotettua. HKScan on Roundtable Sustainable Palm Oil -järjestön liitännäisjäsen, sillä konsernin ostomäärät ovat verrattain pieniä. Vuoden 2016 aikana yhtiö on kartoittanut palmuöljyn käyttöä tuotteissaan yhdessä alihankkijoidensa kanssa selvittääkseen tarkalleen vastuullisesti tuotetun palmuöljyn osuuden. Suurin osa tuotteissa käytetystä palmuöljystä on jo sertifioitu, ja sen osuus kasvaa vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on käyttää RSPO-sertifioitua palmuöljyä, ja myös palmuöljyn korvaamista muilla, kuten rypsiöljyllä, selvitetään.