Sosiaalinen vastuu

HKScanissa sosiaalinen vastuu kattaa muun muassa tuotteiden laadun, turvallisuuden ja terveellisyyden, terveen ja hyvinvoivan henkilöstön sekä vastuulliset hankinnat.

Laadukkaat, terveelliset ja turvalliset tuotteet ovat toimintamme perusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukkoja tuoteturvallisuusstandardeja ja vastuullisia toimintatapoja. Tärkeää HKScanille on tuoteturvallisuuden lisäksi tuotteiden laatu ja maku, joiden kehittämisessä kuluttajien mieltymyksiä kuunnellaan tarkasti.

Pidämme huolta henkilöstöstämme ylläpitämällä hyvää työilmapiiriä, tarjoamalla työterveyshuollon palveluja sekä korostamalla tasa-arvon ja monimuotoisuuden merkitystä. Uskomme, että johtamistaitojen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kannustava työkulttuuri tukevat henkilöstöä pääsemään myös hyviin työsuorituksiin. Vuonna 2016 konsernissa kiinnitettiin lisäksi erityistä huomiota työturvallisuuteen. Painopisteenä oli ennakoiva työturvallisuus. Henkilöstöä kannustettiin mm. tekemään turvallisuushavaintoja, joiden avulla tapaturmia saadaan ehkäistyä ennalta. 

HKScan kantaa vastuuta koko hankintaketjustaan. Yhtiö pyrkii läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sen jokaisessa vaiheessa. Hyvin johdettu toimitusketju varmistaa tehokkaan ja sujuvan yhteistyön raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta aina kuluttajan ostoskoriin saakka.

HKScan hoitaa suhteita yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin osallistumalla aloitteisiin, yhteistyöhankkeisiin sekä päätöksentekoon eri tasoilla, lähtien tuotantolaitosten ympärillä olevista paikallisyhteisöistä aina konsernitasolla asti. Vuonna 2016 HKScan muun muassa osallistui Suomessa Yhteinen pöytä -hankkeeseen. Hankkeessa jaetaan käyttökelpoisia elintarvikkeita ruoka-apuna vähävaraisille. Ruotsissa HKScan on jo toista vuotta mukana projektissa, jossa ylijäänyttä ruokaa annetaan hyväntekeväisyyteen Tukholman Katulähetykselle.

HKScan kantoi yhteiskuntavastuuta myös tarjoamalla pakolaisille työtä Tanskassa. Työelämään pääsy on yksi tärkeimmistä askelista kotoutumiseen. Kolmen kuukauden harjoittelujaksoon kuului tanskan kielen opintoja sekä HKScanin omia koulutuksia. HKScan tarjoaa myös sesonkityömahdollisuuksia nuorille: esimerkiksi vuonna 2016 konsernissa oli noin 1 400 kesätyöntekijää.