TOIMINTAKERTOMUKSEN ja Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla, helmikuun 27. päivänä 2017

 

Mikko Nikula
Hallituksen puheenjohtaja

Niels Borup
Hallituksen varapuheenjohtaja

Henrik Treschow
Hallituksen jäsen

     

Pirjo Väliaho
Hallituksen jäsen

Teija Andersen
Hallituksen jäsen    

Jari Latvanen
Toimitusjohtaja