TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

9. Osakekohtainen tulos
2016 2015
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto -5,4 0,3
Yhteensä -5,4 0,3
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (1 000 kpl) 54 006 53 973
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakkeet, painotettu keskiarvo 54 006 53 973
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) -0,10 0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos (euroa/osake) -0,10 0,01