TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

8. Tuloverot
Tuloverot 2016 2015
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1,4 -1,4
Aikaisempien tilikausien verot 0,1 -0,1
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos -3,1 1,2
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -4,4 -0,3
Verokannan täsmäytys, kumulatiivinen
Kirjanpidon voitto/tappio ennen veroja 0,9 2,2
Laskennallinen vero emoyhtiön verokannalla -0,2 -0,4
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikk. verokantojen vaikutukset 0,7 -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,2 0,6
Verovapaat tulot 0,2 -0,0
Vähennyskelvottomat menot -0,0 -0,3
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö - 0,1
Tilikauden tappioista kirjaamaton vero -2,7 0,0
Aikaisempien tilikausien vero 0,1 -0,1
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut -2,2 -0,0
Verokannan muutoksen vaikutus -0,0 -0,0
Verokulu tuloslaskelmassa -4,4 -0,3