TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

7. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 2016 2015
Osinkotuotot 0,4 0,1
Korkotuotot
Korkotuotot lainoista ja saamisista 1,9 2,0
Korkotuotot korkojohdannaisista - -
Muut rahoitustuotot 0,1 0,0
Yhteensä 2,3 2,1
Rahoituskulut
Korkokulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista -5,9 -5,8
Korkokulut korkojohdannaisista -3,9 -3,7
Muut rahoituskulut
Tehoton osuus, korkoriskin suojaus - -
Lainasaamisten arvonalentuminen - -
Muut rahoituskulut -1,2 -1,3
Kurssierot lainoista ja saamisista -0,1 -0,4
Yhteensä -11,1 -11,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -8,7 -9,1