TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

5. Poistot ja arvonalentumiset
2016 2015
Suunnitelman mukaiset poistot -54,6 -53,3
Arvonalentumiset -0,4 -11,4
Yhteensä -55,0 -64,7
Konserni ilmoitti lokakuussa 2015 investoinnistaan Raumalle rakennettavaan siipikarjatuotantolaitokseen. Investoinnin arvo on 80 miljoonaa euroa. Investoinnista aiheutui nykyisen Euran tuotantolaitoksen käyttöomaisuuden 11,4 miljoonan euron alaskirjaus.