TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

3. Materiaalit ja palvelut
2016 2015
Ostot tilikauden aikana -1 148,2 -1 184,2
Varastojen lisäys tai vähennys -4,2 0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0
Aineet, tavarat, tarvikkeet -1 152,4 -1 183,2
Ulkopuoliset palvelut -153,2 -161,5
Materiaalit ja palvelut -1 305,7 -1 344,8