TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2. Liiketoiminnan muut tuotot
2016 2015
Vuokratuotot 1,3 2,5
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 1,0 1,4
Myyntivoitot omistuksista muissa yhtiöissä (sijoituksissa) - 1,1
Valuuttajohdannaisten kurssivoitot 1,4 1,2
Vakuutuskorvaus 0,1 0,9
Julkiset avustukset 0,1 0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 7,6 8,0
Liiketoiminnan muut tuotot 11,4 15,1