TASEEN LIITETIEDOT

28. Ehdolliset velat ja varat sekä hankintasitoumukset
Vakuudet ja vastuusitoumukset 2016 2015
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä - 0,2
Omasta velasta
Annetut kiinteistökiinnitykset - 0,4
Annetut pantit 3,2 3,2
Muiden puolesta
Takaukset 5,6 5,9
Muut sitoumukset 7,4 7,5
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 3,5 4,6
1–5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 4,0 6,3
Yli 5 vuoden päästä erääntyvät leasingvastuut 0,0 0,1
Yhteensä 23,7 24,7
Euran tuotantolaitos tullaan sulkemaan Rauman tuotantolaitoksen valmistuttua vuoden 2017 aikana. Euran tuotantolaitokseen liittyvät toimenpiteet tuotannon loppumisen jälkeen ovat vielä selvityksessä. Vaihtoehtoina ovat myynti, vuokraus, korjaus ja purkaminen. Koska tuleva käyttö on avoinna, mahdollisen korjaus- tai purkuvelvoitteen suuruus ei ole määritettävissä vielä riittävän luotettavasti. Tästä johtuen asiasta ei ole kirjattu varausta.