TASEEN LIITETIEDOT

23. Varaukset
1.1.2016 Muuntoerot Varausten
lisäykset
Käytetty
tk:n
aikana (-)
31.12.2016
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 - - - 0,1
Lyhytaikaiset varaukset 0,4 0,0 1,5 -0,3 1,6
Yhteensä 0,4 0,0 1,5 -0,3 1,7
1.1.2015 Muuntoerot Varausten
lisäykset
Käytetty
tk:n
aikana (-)
31.12.2015
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 - - - 0,1
Lyhytaikaiset varaukset 3,1 0,0 - -2,7 0,4
Yhteensä 3,1 0,0 0,0 -2,7 0,4