TASEEN LIITETIEDOT

19. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
2016 2015
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 2,1 1,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,2 0,2
Muut saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 2,3 1,5
Myyntisaamiset 99,6 103,5
Lainasaamiset 0,0 0,1
Muut saamiset 10,9 8,2
Lyhytaikaiset saamiset muilta 110,6 111,8
Lyhytaikaiset johdannaissaamiset 0,1 0,1
Korkosaamiset 0,3 0,3
Muut siirtosaamiset 10,5 9,1
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 10,8 9,5
Myynti- ja muut saamiset 123,7 122,9
Verosaamiset (tuloverot) 0,2 0,0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 123,9 122,9
Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioksi kirjatut erät
2016 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2016
2015 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2015
Erääntymättömät 94,1 0,0 94,1 98,2 0,0 98,2
Erääntyneet:
Alle 30 päivää 6,9 0,0 6,9 6,6 0,0 6,6
30–60 päivää 0,7 0,0 0,7 0,3 0,0 0,3
61–90 päivää 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
yli 90 päivää* 1,0 -0,9 0,1 0,7 -1,1 -0,4
Yhteensä 102,7 -0,9 101,8 105,9 -1,1 104,8
* Muodostuu mm. eläintilityksistä kuitattavista saatavista.