TASEEN LIITETIEDOT

18. Vaihto-omaisuus
2016 2015
Aineet ja tarvikkeet 61,5 71,5
Keskeneräiset tuotteet 4,7 5,0
Valmiit tuotteet 42,0 40,1
Muu vaihto-omaisuus 0,3 0,4
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,9 1,1
Biologiset hyödykkeet 6,7 6,2
Vaihto-omaisuus yhteensä 116,1 124,2
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon hierarkia on 2. Vuoden aikana ei ollut tasojen välisiä siirtoja. Elävien eläimien käypä arvo johdetaan listatuista markkinahinnoista teurastetuille eläimille käyttäen historiallista saantoa.