TASEEN LIITETIEDOT

17. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2016 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2016
Eläke-etuudet 3,6 -0,1 -0,0 1,2 - 4,7
Muut jaksotuserot 2,4 -0,0 0,8 -0,0 - 3,2
Vahvistetut tappiot 19,6 -0,0 -6,2 -0,4 - 12,9
Suojauslaskennasta syntyvät 4,1 -0,0 -0,4 -0,6 - 3,1
Yhteensä 29,7 -0,2 -5,8 0,2 - 23,8
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2016 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2016
Poistoerot 4,3 -0,0 -2,2 -0,0 - 2,1
Muut jaksotuserot 0,8 -0,0 -0,0 - - 0,8
Konsolidoinnista syntyvät 14,8 -0,5 -0,1 - - 14,2
Suojauslaskennasta syntyvät 0,3 - -0,3 - - 0,0
Yhteensä 20,2 -0,5 -2,7 -0,0 - 17,0
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2015 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2015
Eläke-etuudet 3,1 0,0 -0,0 0,4 - 3,6
Muut jaksotuserot 3,1 0,0 -0,4 -0,4 - 2,4
Vahvistetut tappiot 23,2 0,1 -0,8 -2,9 - 19,6
Suojauslaskennasta syntyvät 4,1 - 0,0 -0,1 - 4,1
Yhteensä 33,6 0,1 -1,2 -2,9 - 29,7
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2015 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2015
Poistoerot 10,0 -0,0 -2,2 -3,5 0,0 4,3
Muut jaksotuserot 0,9 0,0 -0,1 - - 0,8
Konsolidoinnista syntyvät 13,7 0,3 -0,2 - 0,9 14,8
Suojauslaskennasta syntyvät 0,3 - - - - 0,3
Yhteensä 24,9 0,3 -2,4 -3,5 1,0 20,2
Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista, 23,5 (20,6) miljoonaa euroa, ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varoilla on turvattu ulkomaisten yritysten omat investointitarpeet.
Konsernilla oli 31.12.2016 29,8 miljoonaa euroa tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.