TASEEN LIITETIEDOT

14. Hankitut liiketoiminnot
Vuonna 2016 ei ollut liiketoimintojen hankintoja.
2.7.2015 HKScan Finland Oy osti 50 prosenttia Paimion Teurastamo Oy:n osakekannasta osana kannattavan kasvun strategiaansa.
Paimion Teurastamo on keskittynyt nautojen teurastukseen, ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 13,8 miljoonaa euroa, ja sen toiminta on kannattavaa. Paimion teurastamo työllistää noin 40 henkeä.
Kauppa tukee konsernin naudanlihaan liittyvää strategista projektia, jolla haetaan innovaatioita ja entistä kuluttajalähtöisempää naudanlihan tuotteistusta konsernin kaikilla kotimarkkinoilla. HKScanilla on nautateurastamo myös Outokummussa. Kahden nautateurastamon mallissa eläinkuljetusten etäisyydet ovat mahdollisimman lyhyet, minkä lisäksi malli tarjoaa sopimustuottajille nopeutta ja joustavuutta eläinten noutoihin.
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
Liitetieto Kirjatut
arvot
Aineettomat hyödykkeet 11. 0,1
Aineelliset hyödykkeet 13. 7,8
Vaihto-omaisuus 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,3
Rahavarat 0,5
Varat yhteensä 9,7
Laskennalliset verovelat 17. 1,0
Ostovelat ja muut velat 1,2
Velat yhteensä 2,1
Nettovarallisuus 7,5
Liikearvon syntyminen hankinnassa:
Luovutettu vastike 5,9
Määräysvallattomien omistajien osuus perustuen suhteelliseen osuuteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta 3,8
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -7,5
Liikearvo 2,1
Hankinnasta syntyi 2,1 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu yhtiön hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin. Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.
Liiketoiminnan muihin kuluihin ei sisälly olennaisia hankintaan liittyviä kuluja.
Paimion Teurastamo Oy:n konsernin ulkoinen kuuden kuukauden liikevaihto 7,7 miljoonaa euroa ja tulos -0,1 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2015 tuloslaskelmaan. Jos hankittu liiketoiminta olisi yhdistelty tilikauden 2015 alusta lähtien, konsernin liikevaihto olisi ollut 7,2 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa suurempi.