TASEEN LIITETIEDOT

10. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2016 2015
Vertailukelpoinen liikevoitto 13,2 21,5
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi* - -11,4
Työsuhteen lopetus, Ruotsi** - -0,5
Työsuhteen lopetus, Konsernihallinto** -1,2 -
Työsuhteen lopetus, Tanska** -0,5 -
Työsuhteen lopetus, Suomi** -0,3 -
Ympäristövaraus, Ruotsi*** -1,5 -
Liikevoitto 9,7 9,6
* Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot”
** Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut”
*** Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut kulut”