Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
2016 2015
Tilikauden voitto / tappio -3,6 1,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -4,1 2,6
Rahavirran suojaus 2,5 0,3
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot -2,9 -1,5
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) -4,4 1,4
Kauden laaja tulos yhteensä -8,0 3,3
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -9,8 1,7
Määräysvallattomille omistajille 1,8 1,6
Yhteensä -8,0 3,3
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.