Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(euroa)
Liite 2016 2015
Liikevaihto - -
Liiketoiminnan muut tuotot 1. 15 588 679,33 12 645 817,13
Materiaalit ja palvelut - -
Henkilöstökulut 2. -12 375 388,66 -10 457 922,74
Poistot ja arvonalentumiset 3. -440 787,30 -428 732,42
Liiketoiminnan muut kulut 4. -17 866 571,89 -13 874 006,22
Liikevoitto -15 094 068,52 -12 114 844,25
Rahoitustuotot ja -kulut 5. 19 878 367,40 21 841 420,92
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 784 298,88 9 726 576,67
Tilinpäätössiirrot 6. 27 043 868,00 2 225,00
Tuloverot 7. -3 184 475,97 973 883,04
Tilikauden voitto/tappio 28 643 690,91 10 702 684,71