EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

9. Pitkäaikaiset saamiset
2016 2015
Pitkäaikaiset lainasaamiset 834 1 007
Laskennalliset verosaamiset 7 147 9 311
Muut saamiset 347 459
Siirtosaamiset 150 -
Yhteensä 8 478 10 777
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset 279 096 311 241
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 279 096 311 241
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 287 574 322 018