EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

16. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset 2016 2015
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA
Rahalaitoslainat 0 0
Yhteensä 0 0
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 0 0
Yhteensä 0 0
TYTÄR- JA MUIDEN KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset 20 163 29 710
Yhteensä 20 163 29 710
OMISTUSYHTEYSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset 489 607
Yhteensä 489 607
MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset 1 703 1 878
Yhteensä 1 703 1 878
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 215 222
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 209 198
Yhteensä 424 420
MUUT VUOKRAVASTUUT
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 871 867
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 3 482 3 468
Yli viiden vuoden sisällä erääntyvät 4 353 5 202
Yhteensä 8 706 9 537
Muut vastuut 4 4
Muut omat vastuut yhteensä 9 134 9 961