EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

14. Pitkäaikainen vieras pääoma
2016 2015
Laskennallinen verovelka - 329
Joukkovelkakirjalaina 100 000 100 000
Lainat rahoituslaitoksilta 23 560 15 000
Muut velat 1 720 2 500
Yhteensä 125 280 117 829
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 125 280 117 829
Korollinen
Velat muille 125 155 117 500
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 125 155 117 500
Koroton
Velat muille 125 329
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 125 329
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 125 280 117 829