EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

13. Pakolliset varaukset
2016 2015
Eläkevaraukset 2 771 2 858
Pakolliset varaukset yhteensä 2 771 2 858