EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

12. Tilinpäätössiirtojen kertymä
2016 2015
Poistoero 200 244
Tilinpäätössiirrot yhteensä 200 244
Poistoerosta kirjaamaton laskennallinen verovelka on 49 000 euroa.