Toimintaympäristö

Maailmanlaajuiset trendit vaikuttavat HKScanin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Suoraan ja välillisesti HKScanin ja sen asiakkaiden liiketoimintaan vaikuttavia trendejä ovat esimerkiksi kuluttajiin ja talouteen liittyvät trendit. Trendien seuraaminen, tulkitseminen ja sekä niihin pohjautuvat innovaatiot, tutkimus- ja tuotekehitys ovat ratkaisevan tärkeitä kilpailuetumme ylläpitämiseksi.

Seuraamme kuluttajakäyttäytymistä koskevia tutkimuksia ja markkinatietoa, minkä avulla muodostamme ja ylläpidämme ajantasaista näkemystämme tämän päivän ja huomisen kuluttajasta. Tiivis yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa auttaa meitä ennakoimaan esimerkiksi kuluttajien, elintarvikkeiden vähittäiskaupan, ruokateollisuuden ja food service -sektorin kehitystä ja ohjaa kehittämään kaupallisesti menestyviä tuotevalikoimia.

Ruoka on noussut aiempaa keskeisemmäksi keskustelunaiheeksi. Aiheet, jotka ovat olleet esillä eniten, liittyvät kasvisruokavalion yleistymiseen sekä lihantuotannon ympäristövaikutuksiin. Myös terveys- ja ravitsemusasiat ovat esimerkkejä viime aikoina näkyvästi mediassa esillä olleista teemoista.

Meillä on pitkät ja kattavat perinteet liha-alalla ja teemme läheistä yhteistyötä tuottajiemme kanssa. Haluamme ylläpitää jatkuvaa, läpinäkyvää ja avointa vuoropuhelua myös asiakkaiden ja kuluttajien kanssa. Olemme mukana kehittämässä paikallisia ruokakulttuureja niissä maissa, joissa tuotteitamme myydään ja kulutetaan. Toimialakohtainen ja paikallinen lihaosaaminen onkin jotain, josta voimme olla ylpeitä.

LIHA-ALAN TRENDIT

Lihankulutus on pysynyt ennallaan HKScanin kotimarkkinoilla. Esimerkiksi Tanskassa 96, Suomessa 94 ja Ruotsissa 90 prosenttia väestöstä kertoo syövänsä lihaa. Globaali lihankulutus jatkaa kasvuaan. On arvoitu, että kasvu jatkuu vielä ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Euroopassa lihankulutus kasvaa muutaman prosentin (3 %) vuodessa. Kasvu tulee ensisijaisesti broilerinlihasta, kun taas punaisen lihan kulutuksen arvioidaan vähenevän.

HKScan ei halua vastakkainasettelua eri ruokavalioiden välille vaan kunnioittaa kaikkia vaihtoehtoisia dieettejä. Pyrimme tarjoamaan tuotteita myös niille kuluttajille, jotka haluavat vähentää lihankulutusta tai jotka eivät syö lainkaan lihaa. HKScan on vastannut kasvisruokatrendiin muun muassa kehittämällä ja tuomalla markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita, jotka sisältävät lihan lisäksi kasviksia.

HKScanin kanta on, että täysipainoinen terveyttä ylläpitävä kokonaisuus syntyy, kun lihaa nautitaan kohtuudella yhdessä kasvisten, täysjyväviljan ja kasvisrasvojen kanssa. Liha on erinomainen proteiinin lähde ja se sisältää kaikki välttämättömät aminohapot, joita elimistö ei itse pysty tuottamaan. Lisäksi liha on monipuolinen B-vitamiinien lähde sekä erinomainen kivennäisaineiden, kuten raudan, sinkin ja seleenin lähde.

KULUTTAJATRENDIT

Seuraavat kuluttajatrendit ovat keskeisiä erityisesti elintarviketeollisuuden näkökulmasta.

Terveys ja hyvinvointi kiinnostavat, pieni on kaunista

Tämän päivän kuluttajaa kiinnostaa itsestään huolehtiminen ja hyvinvointi. Kuluttajat hakevat terveellisiä proteiinin lähteitä, haluavat vähentää suolankäyttöä ja suosivat lisäaineettomia tuotteita (clean label range). Myös rasvan ja sokerin käyttöä pyritään vähentämään. Vegaanisten tuotteiden sekä luomutuotteiden valikoimat ovat kasvaneet. Pienten paikallisten tuottajien sekä erikoistuneiden niche-toimijoiden määrä lisääntyy ja niiden aseman arvioidaan vahvistuvan.

Kuluttajat hakevat elämyksellisyyttä

Kuluttajat arvostavat elämyksiä. Toisaalta haetaan aitoja paikallisia tuotteita ja toisaalta uusia ja inspiroivia kansainvälisiä makuja. Ruokaan ja ruuanlaittoon liittyy vahvasti myös yhteisöllisyys. Kiireettöminä hetkinä ruuanlaitto- ja ateriahetkiin kokoonnutaan yhteen läheisten kanssa. Ruokaelämyksiä jaetaan usein myös sosiaalisessa mediassa. HKScan vastaa trendiin muun muassa premium-lihavalikoimillaan, paikallisilla artesaanituotteillaan sekä uutuuskonsepteillaan.

Valmisruuat helpottavat kiireistä arkea

Viikonloppuisin ruuanlaittoon panostava kuluttaja hakee usein arjen kiireeseensä helppoutta. Ruuan laadusta tai vastuullisuudesta ei kuitenkaan haluta tinkiä. Korkealaatuiset valmisruuat ja puolivalmiit raaka-aineet kasvattavat suosiotaan. Esimerkiksi HKScanin esipaistetut tuotteet ja valmiina uuninlaitettavat ratkaisut nopeuttavat ruuanlaittoa ja vapauttavat aikaa muulle tekemiselle. Tarjoamme myös terveellisiä välipalatuotteita. Jatkamme valmisruokiin liittyvää innovointia ja näemme kategorian tarjoamat mahdollisuudet.

Vastuullisuudesta valtavirtaa

Kuluttajat edellyttävät vastuullisuutta sekä tuotteilta että niiden valmistajilta. Kaikkien ketjun toimijoiden odotetaan noudattavan vastuullisia toimintaperiaatteita. Tuottajien, teollisuuden, kaupan ja HoReCa-alan toimijoiden sekä julkishallinnon tulee huomioida toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Myös koko hankintaketjun sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus, tuotteiden jäljitettävyys sekä eläinten hyvinvointi ovat tärkeitä.

HKScanissa yritysvastuutyötä on tehty jo vuosien ajan. Yritysvastuumme yksi keskeisistä tavoitteista on pienentää ympäristöjalanjälkeämme. Parannamme muun muassa energiatehokkuuttamme, investoimme uusiutuvaan energiaan, pienennämme teollisen raaka-ainehävikin määrää ja pyrimme vaikuttamaan myös asiakkaidemme ja kuluttajien ruokahävikin vähentämiseen. Hyödynnämme myös tuotannon eläinperäisen raaka-aineen sivuvirrat tehokkaasti osana kiertotaloutta. HKScanille vastuullisuuden vaade tarkoittaa hyvän yritysvastuutyön ylläpitämistä, kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden vaalimista sekä avointa viestintää.

Pakkaukset ja merkinnät

Pakkaukset ja selkeät pakkausmerkinnät ovat tärkeitä kuluttajille. Erityisesti nuoret kiinnittävät huomiota pakkaamiseen ja pakkausten ympäristövaikutuksiin. Onnistunut pakkaus korostaa tuotteen on puhtautta ja korkeaa laatua. Lisämeriittejä tuo, jos tuote on paikallinen ja pakkauksessa on käytetty ekologisesti kestäviä materiaaleja.

Uuden sukupolven pakkaukset, kuten älykkäät ja aktiiviset pakkaukset, tulevat markkinoille. Yhden hengen talouksien määrä kasvaa, ja se edellyttää oikean kokoisia tuotteita ja pakkauksia.

Myös pakkausmerkinnät ovat entistä tärkeämpiä; tuotteissa täytyy olla selkeät näkyvät merkinnät, jotka ovat samalla informatiivisia ja sisällöltään läpinäkyviä.

ASIAKASTRENDIT

Kansainvälinen kilpailu ja digitalisoituminen haastavat vähittäiskauppaa. Myös hidas talouskasvu ja taantuma ovat heikentäneet vähittäiskaupan toimintaedellytyksiä ja lisänneet hintakilpailua. Kaupan omat merkit ovat kasvattaneet osuuttaan ja vahvistaneet asemaansa myös tuoreessa lihassa.

Samalla kun sähköisten palvelujen lisääntyminen on uhka perinteiselle kivijalkakaupalle, tarjoaa verkko myös paljon mahdollisuuksia. Digitalisoituminen avaa kaupalle uusia tilaisuuksia kuluttajien kohtaamiseen, palvelemiseen ja vuorovaikutukseen. Ruuan laadusta, terveellisyydestä, alkuperästä ja vastuullisuudesta voidaan viestiä entistä nopeammin ja avoimemmin.

Perinteistä vähittäiskauppaa haastavat halpatuoteketjut ja verkkokauppa, jotka ovat vahvistaneet jalansijaansa kauppatyyppeinä. Elintarvikkeissa verkkokauppa on HKScanin kotimarkkinoilla edelleen suhteellisen pienimuotoista.

Elintarviketeollisuuden on löydettävä uusia tapoja työskennellä lähempänä avainasiakkaitaan, lisätä innovaatioita, brändiensä näkyvyyttä ja hakea kasvua kaupan omien merkkien rinnalla. Yksi vähittäiskaupan tärkeistä kilpailutekijöistä on sen tuoretuoteosastojen tarjoama laatu ja valikoima. HKScanille on tärkeää olla keskeisessä roolissa osana vähittäiskaupan laadukasta ja vastuullista tuoretuotteiden valikoimaa.

Suurkeittiöasiakkaiden keskuudessa lämmitettävät ruuat (ready to heat) kasvattavat suosiotaan. Myös sous vide- ja hitaasti kypsytetyt tuotteet ovat kysyttyjä. Food service-toimialan trendit vastaavat pitkälti vähittäiskaupan kehitystä: mukaan otettavat (on the go) ruuat ovat entistä suositumpia ja paikallista, pellolta pöytään jäljitettävää lihaa suositaan. Vegetaristien ja fleksitaristien määrä on lisääntynyt ja myös luomutuotteiden kysyntä on kasvanut.