HKScan lyhyesti

HKScan on johtava pohjoismainen ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja laadukkaan raaka-aineen tuotteistamisesta. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. 

Asiakkaamme toimivat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektoreilla. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan.

Olemme strategiassamme ja toiminnassamme sitoutuneet taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä edistämään eläinten hyvinvointia. Tarjoomaamme sisältyy lupaus maistuvasta ruuasta sekä pohjoismaisesta puhtaudesta, laadusta ja vastuusta. Lupaus koskee jokaista vaihetta lihan arvoketjussa ja jokaista prosessiin osallistuvaa henkilöä – pellolta pöytään asti.

Tunnetuimmat tuotebrändimme on lueteltu alla. Lue lisää brändeistämme sivun alaosiossa.

VUOSI 2016 LYHYESTI

LIIKEVAIHTO

1 872,9

MEUR

LIIKEVOITTO

13,2

MEUR

(Vertailukelpoinen)

LIIKEVOITTO

0,7

%

(Vertailukelpoinen)

MARKKINA-
ASEMA

#1–2

KOTIMARKKINOILLA

HENKILÖSTÖ

7 319

KESKIMÄÄRIN

Avainluvut
2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 1 872,9 1 917,1
Liikevoitto, milj. euroa 9,7 9,6
% liikevaihdosta 0,5 0,5
Voitto ennen veroja,milj. euroa 0,9 2,2
% liikevaihdosta 0,0 0,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 2,1 2,3
Omavaraisuusaste, % 47,9 50,9
Nettovelkaantumisaste, % 33,5 33,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 97,6 49,6