MAISTUVAMPAA JA
VASTUULLISTA ARKEA
– TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Avainluvut 2016

LIIKEVAIHTO
MEUR

LIIKEVOITTO
MEUR

LIIKEVOITTO-
%

1 872,9 13,2 (vertailukelpoinen) 0,7 (vertailukelpoinen)

LIIKEVAIHTO
MEUR

1 872,9

LIIKEVOITTO
MEUR

13,2 (vertailukelpoinen)

LIIKEVOITTO-
%

0,7 (vertailukelpoinen)

RUOKAILOA JA INSPIROIVIA MAKUJA – YHDESSÄ

TULOKSIA 2016

SIJOITETUN
PÄÄOMAN
TUOTTO

NETTO-VELKAANTUMIS-
ASTE

OSINKO/
OSAKE

2,3 % 33,5 % 0,16 euroa

SIJoitetun
PÄÄOMAN
TUOTTO

2,3 %

NETTO-
VELKAANTUMISASTE

33,5 %

OSINKO/OSAKE

0,16 euroa

 

VASTUULLISESTI
– TILALTA HAARUKKAAN

VASTUULLISUUS NUMEROINA

KASVIHUONE-
KAASUPÄÄSTÖT
2014–2016

Kaatopaikkajäte
5 VUODESSA

-53 % -94 %

KASVIHUONE-
KAASUPÄÄSTÖT
2015

-53 %

Kaatopaikkajäte
5 VUODESSA

-94 %